top of page
Leerstoornissen

Moeilijkheden op vlak van rekenen, lezen en schrijven.

Eventueel de diagnose dyslexie, dyscalculie of dysorthografie

Taal- en spraakproblemen

Een moeilijk lopende of niet op gang komende ontwikkeling van de taal en spraak omwille van taalachterstand of een achterliggende problematiek. Het niet of verkeerd uitspreken van bepaalde klanken.  

Dysfagie

De behandeling van slikstoornissen.

Slikproblemen hebben een grote invloed op de algemene gezondheid en de kwaliteit van leven. Ze komen heel frequent voor. Een adequate begeleiding en eventuele aanpassingen en hulpmiddelen kunnen grotere problemen voorkomen en de kwaliteit van het leven terug verbeteren.

Afwijkende mondgewoonten

In het kader van duimzuigen, openmondgedrag, een afwijkend slikpatroon of een orthodontische behandeling kan er oromyofunctionele therapie opgestart worden om correcte mondgewoonten aan te leren en bepaalde spieren te trainen.

Bovenstaande elementen kunnen ook verband houden met een afwijkende articulatie.

 

Stemproblemen

 Heesheid, pijn of weinig kracht in de stem door foutief stemgebruik  

of stemproblemen omwille van een letsel zoals stembandverlamming.

Er wordt een traject opgestart op basis van de oorzaak en de klachten. Er wordt actief gewerkt op het afbouwen van foutief stemgebruik en ingezet op onder andere een correcte ademhaling en goede stemgewoonten.

Afasie

De behandeling van taalproblemen die voorkomen na een hersenletsel en die vaak het gevolg zijn van een hersenbloeding.

Er wordt een traject opgestart op basis van de moeilijkheden die de patiënt met afasie ondervindt.

Dysartrie

Deze spraakstoornis wordt veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel. De stemgeving en de uitspraak zijn hierbij aangetast. Mogelijke oorzaken zijn een beroerte, tumor, ongeval, spierziekte en een aandoening van de zenuwen.

Er wordt een traject opgestart om de spraakverstaanbaarheid te verbeteren.

Vloeiendheidstoornissen

De behandeling van een stotterproblematiek.

bottom of page